Hledá se člověk

Cíl projektu

V rámci tohoto projektu se dobrovolníci zapojují do různých specifických činností, jako např: Příprava dobročinných a osvětových akcí zaměřených na kontakt s veřejností, nábor nových dobrovolníků, oslovování dárců a sponzorů, výtvarné a rukodělné činnosti, výroba a prodej předmětů v rámci dobročinné veřejné sbírky, a další dle potřeb DC Motýlek či nápadů a kreativity dobrovolníků.

Kontaktujte nás

dobrovolnici@dc-motylek.cz
+420 739 789 024