Poděkování

V roce 2020 nás podpořili

Podrobnější informace ve výroční zprávě (bude zveřejněna do 30.6.2021)

 

další poděkování za materiální pomoc patří firmám Marais,  FN Brno

V roce 2019 nás podpořili

Podrobnější informace ve výroční zprávě (bude zveřejněna do 30.6.2020)

další poděkování za materiální pomoc patří firmám marais, DM drogerie, Deli+co, FN Brno

 

 

V roce 2018 nás podpořili

V roce 2017 nás podpořili

Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Italinox, s.r.o, – Ing. Lubomír Slezák, jednatel
Magistrát města Brno
Huslík, s.r.o, – Ing Miroslav Kupčík, jednatel
Korallo, s.r.o
Marais, s.r.o.
Michal Ondráček – Activ
Tyco Electronics Czech, s.r.o.
Michaela Mojžíšová

Projekt „Podpora vzdělávání dobrovolníků a koordinátorů“  v roce 2017

Do našich dobrovolnických programů se zapojují lidé, kteří rádi pomáhají hospitalizovaným pacientům ve Fakultní nemocnici Brno nebo klientům domovů pro seniory.  Svou dobrovolnickou práci  vykonávají bez nároku na finanční odměnu. Jejich přítomnost na odděleních jednotlivých klinik využívají pacienti, jejich doprovod, a do jisté míry i personál. Dobrovolníci, organizovaní v našem centru, mají svou činnost jasně vymezenou. Aby ji dobře zvládali, je potřebné dobrovolníky průběžně motivovat, podporovat, rozvíjet a naslouchat jejich potřebám.

V roce 2017 jsme pro naše dobrovolníky získali od Nadace ČEZ nadační příspěvek ve výši 30 000 Kč    a připravili pro ně program „Podpora vzdělávání dobrovolníků a koordinátorů“. Jednoduše řečeno, cílem projektu byla péče o naše dobrovolníky a jejich koordinátory.

Dobrovolník se může setkat s pacientem, který je na sklonku života, nebo se těžce vyrovnává se ztrátou vlastní soběstačnosti. To vše klade vysoké nároky na praktickou i teoretickou přípravu dobrovolníka, aby svým přístupem laika, byť dobře zamýšleným, pacientovi neublížil. Dobrovolníci samotní se můžou v jistých situacích cítit nejistí, zmateni či rozrušeni. Považujeme tak za důležité nabídnout jim mimo přímou koordinaci i možnost podpory rozvoje osobních zdrojů. Výběr vzdělávacích aktivit jsme  zaměřili na rozvoj dobrovolníků v různých oblastech psychologie, pod vedením profesionálních supervizorů a lektorů v rámci samostatných aktivit pořádaných v pravidelných intervalech.

  • Supervize dobrovolníků

Supervize pořádaná v pravidelných intervalech je společným setkáním dobrovolníků za přítomnosti koordinátora a supervizora, kterým je v řízení supervize vzdělaný psycholog. Toto setkání vytváří bezpečný prostor pro ventilaci problémů, obav, ale také sdílení pozitivních prožitků vyplývajících z konkrétní dobrovolnické činnosti každého z dobrovolníků. Témata supervizí se obvykle dotýkají činnosti dobrovolníka s pacienty, spolupráce se zdravotnickým personálem nebo kontaktu s rodinou či vymezení role dobrovolníka na oddělení. Supervizor zde prostřednictvím zaměřeného pozorování a cílených otázek napomáhá zvyšovat schopnost reflexe vlastní činnosti a sebereflexe dobrovolníků. Supervize má také funkci podpůrnou, zaměřenou na prevenci syndromu vyhoření, funkci interaktivní a v neposlední řadě také funkci informativní a vzdělávací. Účast na supervizních setkáních znamena podporu v  duševní hygieně dobrovolníků, posiluje je a povzbuzuje v další činnosti.

20.3.2017     supervize dobrovolníků Pracovišť dětské medicíny  (PMD)  –  6 účastníků

27.3.2017     supervize dobrovolníků Pracovišť mediciny dospělého věku (PMDV)  – 7 účastníků

26.4. 2017    společna supervize dobrovolníků –  17 účastníků

5.10.2017     supervize dobrovolníků PMD  –  12 účastníků

9.10.2017     supervize dobrovolníků PMDV  –  10 účastníků

22.11. 2017  společna supervize dobrovolníků –  13 účastníků

  • Supervize a vzdělávání koordinátorů

Smyslem supervize pro koordinátory dobrovolníků je umožnit navzájem se setkávat a předávat si zkušenosti z práce s dobrovolníky, ujasnit si svoji roli koordinátora dobrovolníků, její místo v rámci organizace a zabývat se aktuálními tématy, potížemi a problémy, které se při práci s dobrovolníky, klienty nebo kolegy mohou objevit. Jako další vzdělávání našich koordinátorek byl vybrán kurz Evaluace dobrovolnickeho programu. Za slovy evaluace, či hodnocení bychom si měli představit proces, jehož výsledkem je zkvalitnění naší dobrovolnické práce. To neznamená, že bychom ji do té doby dělali špatně. Naopak, cílem kurzu bylo naučit se sběru dat, vyhodnocování dat v průběhu roku a naučit se kontrolovat kvalitu, efektivitu a smysluplnost práce našich dobrovolníků

10.5. 2017 a 4.10.2017 supervize koordinátorek dobrovolníků Dobrovolnického centra Motýlek, z.s. – 2 účastníci

15.11.2017  kurz Evaluace dobrovolnického programu – 2 účastníci

  • Kurz Neverbální komunikace a asertivita

Každý den se setkáváme s různými typy lidí, a naši dobrovolníci se setkávají s různými typy klientů. Když se mohli v kurzu věnovat neverbální komunikaci, bylo možné nalézt individuální způsoby, jak jednotlivým dobrovolníkům vyhovuje kupř. začít rozhovor s klienty, kteří nemusí být zrovna sympatičtí nebo dobře naladeni, jak si najít cestu k udržení kontaktu s klientem, kterého zdravotní stav se může horšit, a podobně. Asertivní techniky pomohli posílit pocit jistoty dobrovolníku v situacích, kdy se kupř. potřebují vymezit nebo ochránit své soukromí, a můžou tak učinit s respektem vůči rozličným osobnostem klientů.

19.4.2017  kurz Neverbální komunikace a asertivita – 11 účastníků

  • Kurz Bazální stimulace

Šlo samozřejme o úvod do konceptu bazální stimulace, který můžou účastníci široce využít právě i ve výkonu dobrovolnické činnosti. Prohloubením znalostí o tomto konceptu můžou dětské i dospělé klienty kupř. motivovat ke zlepšení vnímání vlastního těla, ale především k zlepšení komunikace s okolím. Lepší seznámení se s anatomií a fyziologií nervového systému člověka účastníkům přineslo také náhled na možnosti vlastní změny v komunikaci s klienty.

11.11.2017  kurz Bazální stimulace – 10 účastníků

 

Naše poděkováni patří Nadaci ČEZ za její podporu našeho dobrovolnického programu, za to, že dnes můžeme zodpovědne doplnit práci profesionálů ve Fakultní nemocnici Brno a naší činností přispět k pohodě hospitalizovaných detí a dospělých.  DĚKUJEME!

 

V roce 2016 nás podpořili

AT&T Foundation
Inlab Medical, s.r.o, – Tomáš Vachta, jednatel
Ministerstvo vnitra ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Italinox, s.r.o, – Ing. Lubomír Slezák, jednatel
Magistrát města Brno
Huslík, s.r.o, – Ing Miroslav Kupčík, jednatel
Korallo, s.r.o
Marais, s.r.o.
Tyco Electronics Czech, s.r.o.
Městské divadlo Brno
Michaela Mojžišová

V roce 2015 nás podpořili

Ortika a.s
AstraZeneca Czech Republic s. r. o.
Ministerstvo vnitra ČR
Italinox, s.r.o
Magistrát města Brno
Korallo, s.r.o
DET NORSKE VERITAS CZ s.r.o.
SOVA NET s.r.o.