Dobrovolnické programy

Naši činnost dělíme do čtyř základních programů:

Dobrovolníci dětem

Dobrovolnická služba je v rámci tohoto projektu realizována na Klinice dětské onkologie (vhodné pro zkušené dobrovolníky), Klinice dětské neurologie, Klinice dětské ORL, Dětské oční klinice, Pediatrické klinice (kožní oddělení), Klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie,  Klinice dětských infekčních onemocnění má formu činností, které volný čas dětí a jejich dospělého doprovodu vyplňují zájmovými aktivitami.

Více o programu

Lidská tvář

Projekt je realizován na odděleních, kde jsou hospitalizováni či vyšetřováni dospělí pacienti. Smyslem dobrovolnických služeb na lůžkových oddeleních je poskytnutí společnosti hospitalizovaným pacientům, doprovod při procházkách, apod. Dobrovolnická služba v DTC slouží k poskytnutí pomoci přicházejícím pacientům s orientací v ambulantním traktu a zpříjemnění prostredí onkologického stacionáře formou podávání občerstvení.

Více o programu

Dobrovolníci seniorům

Činnost dobrovolníků v rámci tohoto projektu je zaměřena na doplnění chybějícího sociálního kontaktu a pomoc při zlepšení pohyblivosti klientů domovů pro seniory Domov pro seniory KoniklecováDomov pro seniory Foltýnova či pacientů vyššího věku, kteří jsou hospitalizováni ve FN Brno.

Více o programu

Hledá se člověk

V rámci tohoto projektu se dobrovolníci zapojují do různých specifických činností, jako např příprava dobročinných a osvětových akcí zaměřených na kontakt s veřejností, nábor nových dobrovolníků, oslovování dárců a sponzorů, výtvarné a rukodělné činnosti, výroba a prodej předmětů v rámci dobročinné veřejné sbírky a další dle potřeb DC Motýlek či nápadů a kreativity dobrovolníků.

Více o programu

Kontaktujte nás

dobrovolnici@dc-motylek.cz
+420 739 789 024