O nás

Naše činnost

Činnost Dobrovolnického centra Motýlek je zaměřena na rozvoj dobrovolnictví v lůžkových zařízeních poskytujících zdravotnické a sociální služby v Jihomoravském kraji.

Naše služby poskytujeme na základě akreditace udělené Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem 198/2002 o dobrovolnické službě a smluv mezi vysílající a přijímající organizací v oblasti dobrovolnické služby.

Dále poskytujeme konzultace v otázkách prvních fází realizace dobrovolnického programu ve zdravotnických zařízeních v rámci celého Jihomoravského kraje.

 

Cílová skupina

Naší cílovou skupinou jsou především chronicky nemocní (resp. hospitalizovaní) lidé všech věkových kategorií a senioři. Přítomnost dobrovolníků slouží pacientům a klientům k ulehčení zátěže spojené se zdravotními limity, věkem a omezeným sociálním kontaktem v průběhu návštěvy, hospitalizace či dlouhodobého pobytu v zařízení.

 

Koordinace

Koordinátorky DC Motýlek zajišťují nábor, vstupní i průběžné školení, supervizní a motivační setkání dobrovolníků a další činnosti spojené s organizací konkrétních dobrovolnických aktivit.

Naše přijímající organizace: Fakultní nemocnice Brno, Domov pro seniory Koniklecová v Brně, Domov pro seniory Foltýnova v Brně.

 

 

 

 

 

 

 

Naše historie

2016: transformace občanského sdružení Dobrovolnické centrum Motýlek na zapsaný spolek Dobrovolnické centrum Motýlek, z.s.
2013: rozšíření programu do Domova pro seniory Foltýnova
2011 – 2012: rozšíření programu na další pracoviště FN Brno v Bohunicích a Dětské nemocnici
2010: rozšíření programu do Domova pro seniory Koniklecová
2009: záštitu nad dobrovolnickým programem DC Motýlek převzal 1. náměstek primátora města Brna MUDr. Daniel Rychnovský
2008: ukončení programu v Domově pro seniory Kociánka
2008: spolupráce na vzniku metodiky Ministerstva zdravotnictví ČR pro bezpečnou realizaci dobrovolnického programu ve zdravotnickém zařízení
2006: akreditace Ministerstva vnitra ČR (pravidelne obnovena 2008, 2011,2014 a 2017)
2004 – 2005: rozšíření programu na další pracoviště FN Brno pro děti, dospělé i seniory
2003: vznik samostatného občanského sdružení
2002: pilotní projekt na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno pod záštitou Nadačního fondu pro dětskou onkologii Krtek