Chcete pomoci?

Pomoci můžete různými způsoby a my za jakýkoliv budeme vděční:

 

Staňte se dobrovolníkem

Nechceme vás chytit, chceme, abyste přišli dobrovolně

Nábor a příprava nových uchazečů:
– vstupní pohovor uchazeče s koordinátorkou DC Motýlek
– nezávazná návštěva v zařízení za doprovodu kontaktní osoby /nepovinná /
– celodenní skupinové školení zaměřené především na osvojení bezpečných hranic role dobrovolníka v lůžkovém zařízení a otestování sociálních dovedností
– praktický zácvik na pracovišti za doprovodu zkušeného dobrovolníka

Supervize a motivace dobrovolníků:
– supervizní setkání dobrovolníků / konzultace svých zážitků a problemů s odbornými supervisory a ostatními dobrovolníky
– výcviky, odborné semináře, besedy
– pohovor a vyhodnocení dobrovolnické činnosti v pravidelných intervalech
– motivace dobrovolníků a jejich ocenění
– setkání dobrovolníků na neformálních setkáních

Více informací

 

Veřejná sbírka a dary

Vítáme finanční i nefinanční dary. Číslo účtu pro finanční dary 2165662028/5500, IBAN: CZ4655000000002165662028.

Více informací

 

Děkujeme

Děkujeme všem, co nám pomáhají, ať už jako dobrovolníci nebo dárci.

Poděkování

 

 

Kontaktujte nás

dobrovolnici@dc-motylek.cz
+420 532 234 504